IV Konferencja z cyklu „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”

Kryzys, ryzyko, niepewność, permanentne zmiany to najczęściej występujące określenia dzisiejszej polityki, gospodarki, kultury czy życia społecznego. Tym samym utracił na znaczeniu podział na klasyczne dyscypliny naukowe jak również wąsko definiowany przedmiot badań. Jedną z odpowiedzi na powyższe zjawisko jest interdyscyplinarny sposób prowadzenia badań. Współcześnie zachodzące zmiany można i należy badać w sposób interdyscyplinarny, co stanowi niejako założenie publikowanych tekstów w czasopiśmie.

Zapraszamy na IV konferencję z cyklu „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” , tym razem tematem przewodnim będzie permanentna zmiana. Konferencja stawia sobie za cel podjęcie analizy szeroko rozumianych relacji zachodzących pomiędzy rynkiem i kulturą, pomiędzy gospodarką i społeczeństwem. We wszystkich tych relacjach zachodzą na naszych oczach daleko idące zmiany. Po pierwsze, technologia i jej rozwój w istotny sposób zmieniają rzeczywistość nie tylko infrastrukturalną, ale i organizacyjną. Po wtóre, gospodarka – ta powiązana z technologią oraz ta powiązana ze splotem naczyń połączonych we współczesnym świecie nieustannie dostosowuje się do technologii jak i potrzeb ludzi. Po trzecie kultura, która również znajduje się w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z rozwojem technologii, ale i gospodarką. Po czwarte, polityka, która bez mediów nie potrafi istnieć, a sens działania i praktyk kreuje w sposób wirtualny i medialny. Po piąte społeczeństwo jak i ludzie znajdują się nieustannie pod presją nowych wyzwań.

Obszary tematyczne konferencji to:

  1. Zmiany w technologii

- High-tech – uwarunkowania rynkowe, społeczne i prawne

- Rewolucja ICT i nowe trendy

- Wyzwania organizacyjne dla IT

- E-biznes, e-gospodarka, e-wiedza – nowe formy

 

  1. Zmiany w gospodarce

- Innowacje

- Kulturowe uwarunkowania gospodarki

- Zachowania ludzi na rynkach (rynek przedsiębiorstw, rynek pracy)

- Nowe formy organizacyjne

- Narzędzia dla biznesu w świecie

 

  1. Zmiany w świecie społecznym

- Ekonomia społeczna

- Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

- Spójność społeczna

- Kapitał społeczny

- Organizacje pozarządowe a rynek i polityka.

 

Opiekun merytoryczny konferencji:

dr hab. Robert Geisler, prof. Uniwersytetu Opolskiego, redaktor naczelny czasopisma „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”.

 

Patronat medialny nad konferencją objęli:

Portal BaseConnect - Platforma społecznościowa dla studentów i absolwentów

Fundacja Managerska CREATIVE