III Konferencja Naukowa „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”

W dniu 17 października 2013 roku odbyła się III konferencja naukowa czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (dawniej budynek TVP Opole), przy ulicy Piastowskiej 20 w Opolu.

Temat: WYZWANIA NOWYCH TECHNOLOGII

Data: 17.10.2013 r.

Konferencję otworzył dr hab. Robert Geisler, redaktor naczelny kwartalnika, współinicjator czasopisma. W ramach wstępu przypomniał licznym zgromadzonym główne idee organizowania konferencji naukowych, przedstawił obszary tematyczne poruszanych zagadnień oraz gorąco zachęcił do uczestnictwa w przyszłych jej odsłonach.

W czasie trwania konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z 22 wystąpieniami, które obejmowały swoją tematyką obszary wiedzy nauk humanistycznych oraz społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, przedsiębiorczości, marketingu, ekonomii społecznej w ramach CSR, inwestycji społecznych jako wartości dodanej oraz analiz zachowania ludzi na rynkach (w tym m.in. konsumpcyjnych, na rynku pracy, w obliczu migracji zarobkowej).

Konferencja została podzielona na IV bloki tematyczne:

  • Urynkowienie
  • Kupno i sprzedaż
  • Wyzwania nowych technologii
  • Ludzie i programy.

Dziękujemy za udział!


Pobierz: sprawozdanie