I Konferencja Naukowa „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”

W dniu 25 września 2012 roku odbyła się w Opolu I Konferencja Naukowa inaugurująca czasopismo naukowe i recenzowane pn. „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” zorganizowana przez Agencję Managerską VIP for You.

Temat: WIEDZA I GOSPODARKA
Data: 25.09.2012 r.

W konferencji brało udział 16 uczestników z różnych ośrodków akademickich kraju reprezentujących m.in. Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Wrocławski.

Konferencja odbywała się wokół III głównych zagadnień:

  1. Wiedza i gospodarka;
  2. Kultura i gospodarka;
  3. Kultura organizacyjna i odpowiedzialny biznes.

Dziękujemy za udział!


Pobierz: sprawozdanie