Przekaż 1% swojego podatku 2018

Zapraszamy do przekazywania 1% dla Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia - rozbudujmy wspólnie Dom Matki i Dziecka w Opolu.

Jak co roku zapraszamy do zaangażowania się w proces wsparcia wybranej fundacji lub stowarzyszenia, które są organizacjami pożytku publicznego, czyli mogą otrzymywać 1% z naszego podatku. Dlaczego warto? Bo robią dla nas i za nas wiele dobrego, poświęcając swój czas, chęci i potencjał na budowanie lepszego życia swoim beneficjentom. Ile nas to kosztuje? Tyle ile trwa podjęcie decyzji o wyborze organizacji.

Na podstawie wieloletniej współpracy możemy polecić Diecezjalną Fundacje Ochrony Życia jako wiarygodnego partnera, realizującego ważne projekty i spełniającego zadania, których często sami byśmy się nie podjęli.

Poniżej kilka słów o i od Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia.

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia od 25 lat poprzez swoje specjalistyczne jednostki:

  • Dom Matki i Dziecka
  • Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy
  • Diecezjalną Poradnię Rodzinną

wspiera rodzinę i jej członków w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Samotne macierzyństwo, przemoc i alkoholizm w rodzinie, konflikty rodzinne, problemy z poczęciem dziecka, problemy wychowawcze, rozpad rodziny to tylko niektóre z nich. Wspieramy, otaczamy opieką, towarzyszymy osobom, które w danym momencie życia potrzebują zrozumienia, akceptacji i życzliwości.

Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia” – to dewiza, którą dzięki Państwa pomocy możemy przekazywać każdemu, kto zapuka do naszych drzwi.

Aby wypełnić PIT i przekazać 1% podatku na rzecz naszych podopiecznych, można pobrać z naszej strony internetowej www.dfoz.pl program e-pity na swój komputer lub wypełnić formularz on-line. W tym roku chcemy zebrane środki przekazać na rozbudowę pawilonu B Domu Matki i Dziecka, dopuszczonego warunkowo do użytkowania z powodu złego stanu technicznego.

1procent

Wszystkim, którzy przekażą 1% na ten cel Serdecznie dziękujemy!

W roku ubiegłym objęliśmy pomocą w Domu Matki i Dziecka 34 matek i 43 dzieci. Dzięki pośrednictwu Ośrodka Adopcyjnego 23 dzieci trafiło do rodzin adopcyjnych i zastępczych. Do pełnienia roli rodziców adopcyjnych Ośrodek przygotował 53 osoby. W naszej Poradni Rodzinnej, bezpłatnie, z pomocy prawnej, psychologicznej, poradnictwa rodzinnego, terapii dla uzależnionych i wsparcia w kryzysach w minionym roku skorzystało 238 osób uczestnicząc w 1623 wizytach.

Zawsze możesz pomóc i zaangażować się w rozbudowę Domu Matki i Dziecka w Opolu.