V Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa

V OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA e-KONFERENCJA NAUKOWA

Temat: MULTIKULTUROWE WYZWANIA NOWOCZESNEGO ŚWIATA

Data: 27.10.2016 r.

Opiekun merytoryczny: dr hab. Robert Geisler, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Partnerem konferencji była Fundacja Managerska CREATIVE

Patronat Medialny nad konferencją objął portal Moja Socjologia.

Multikulturowość jako idea, ideologia, model społeczny, ruch mniejszościowy, definiowana jako koegzystencja (forma współistnienia) różnych kultur, grup kulturowych w obrębie danego państwa, terytorium, rynku, społeczeństwa, rodziny, wierzeń, wartości, tradycji, polityki, zakładająca przede wszystkim uznanie różnorodności i jej równość niezależnie od geograficznego, rasowego czy religijnego pochodzenia.

Konferencja stawiała sobie za cel podjęcie analizy szeroko rozumianych relacji międzykulturowych zachodzących pomiędzy społeczeństwami, rynkami, kulturami i gospodarkami. We wszystkich tych relacjach zachodzą na naszych oczach daleko idące zmiany, które z jednej strony rzutują na dotychczasowe, znane nam stany i rzeczy, z drugiej zaś zmuszają do interakcji, czy na poziomie wewnętrznym czy też zewnętrznym.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy studentów, młodych pracowników naukowych i doktorantów, jak i doświadczonych pracowników naukowych, którzy chcieli podzielić się swoimi analizami z szerszą grupą odbiorców oraz praktyków mających doświadczenie zawodowe w obszarze multikulti.

Multikulturowe obszary konferencji:

 • Komunikacja międzykulturowa, poprzez i pomiędzy-kulturowa
 • Komunikacja międzynarodowa, globalna, międzypokoleniowa
 • Szok kulturowy, konflikt kultur
 • Tożsamość
 • Bezpieczeństwo
 • Tolerancja, akceptacja, zmiana zachowań
 • Nietolerancja, agresja, zagrożenia
 • Integracja, adaptacja, edukacja
 • Imperializm i neoimperializm
 • Płeć, mniejszości narodowe, etniczne, seksualne
 • Polityka, prawo, standardy
 • Marketing międzykulturowy.

Można było przedstawić swoje wystąpienie w następujących formach:

 1. Prezentacji on-line podczas webinaru (na platformie clickmeeting),
 2. Publikacji bez głoszenia.

Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, opublikowane zostały w formie artykułów naukowych w wersji drukowanej i elektronicznej punktowanego czasopisma „Rynek–Społeczeństwo–Kultura”, którego Agencja Managerska VIP for You jest wydawcą.

MNiSW dla czasopisma to 6 punktów naukowych.

Udział w Konferencji to doskonała okazja, aby zdobyć dodatkowe, bardzo istotne punkty w dorobku naukowym. Pozwoliły na to występ on-line z zaświadczeniem o udziale w konferencji oraz publikacja naukowa.

Dziękujemy za udział!


Pobierz: sprawozdanie