VI Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa

VI OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA e-KONFERENCJA NAUKOWA

Temat: SPORT HOBBY - ZAWÓD - BIZNES - STYL ŻYCIA

Data: 27.06.2018 r.

Sportowy i zdrowy tryb życia to bardzo szybko rozwijający się trend ostatnich lat. Diety, suplementy, odżywki, aktywność fizyczna osób młodego pokolenia oraz seniorów, organizacja imprez sportowych, sport zawodowy i amatorski, edukacja sportowa i rozwój, przemysł okołosportowy, kultura i etyka sportu, finansowanie sportu, trenerzy personalni czy uzależnienia w sporcie to tematy często poruszane we współczesnych rozważaniach.

Udział w Konferencji to doskonała okazja, aby zdobyć dodatkowe, bardzo istotne punkty w dorobku naukowym. Pozwoli na to występ on-line z zaświadczeniem o udziale w konferencji (certyfikat) oraz publikacja w punktowanym czasopiśmie naukowym. Artykuły, po uzyskaniu dwóch niezależnych pozytywnych recenzji, będą opublikowane w punktowanym czasopiśmie „Rynek–Społeczeństwo–Kultura”.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 20.06.2018 r. NA ADRES: konferencja@kwartalnikrsk.pl

Terminy:
20.06.2018 r. – zgłoszenie udziału i wniesienie opłaty
24.06.2018 r. – przesyłanie nagrań i prezentacji
27.06.2018 r. – konferencja
30.09.2018 r. – nadsyłanie gotowych artykułów.

Forma wystąpień i opłata:
1. Prezentacja on-line (video) + publikacja + certyfikat - 359 zł.
2. Publikacja bez głoszenia - 169 zł.

Opiekun merytoryczny konferencji:

dr hab. Robert Geisler, Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma, prof. Uniwersytetu Opolskiego.

Partnerzy konferencji:

Fundacja Managerska CREATIVE, Instytut Prawa i Medycyny, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ

Organizator konferencji:

Agencja Managerska VIP for You, wydawca czasopisma naukowego „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”.

Pobierz: ulotka informacyjna

Wydarzenie na Facebook'u

www.kwartalnikrsk.pl